Registreeringud

Majandustegevuse load ja registreeringud

Ettevõte on registreeritud Majandustegevuse Registris

 • Muinsuskaitseameti tegevusluba 
  • Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine
  • Mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
  • Mälestise ning Unesco maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamine, insener-tehniline projekteerimine
  • Muinsuskaitse eritingimuste koostamine
  • Uuring, mis toob kaasa mälestise muutmise, ning allveearheoloogiline uuring
  • Uuringu, konserveerimis-ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine
 • Elektritööd – Elektripaigaldise projekteerimine, Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine
 • Projekteerimine – välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud, jahutussüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, kaugküttesüsteemid, pumplad, puhastid ja muud seotud rajatised, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid
 • Omanikujärelvalve – elektrisüsteemide, automaatikasüsteemide ja telekommunikatsioonisüsteemide ja -võrkude (rajatised) omanikujärelevalve tegemine
  kütte-, ventilatsiooni-, jahutusesüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine
 • Ehitusuuringud – ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine, ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine, insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine
 • Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine – ehitiste kontrollimis- ja juhtimissüsteemide automatiseerimise projektide ekspertiiside tegemine
  hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsioonisüsteemi ja jahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
  hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, sadamarajatiste (kaid, lainemurdjad ja muud avaveekogude ehitised vms) ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, telekommunikatsioonisüsteemide ja -võrkude (rajatised) ehitusprojektide ekspertiisi tegemine, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
 • Ehitiste ekspertiiside tegemine – hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsioonisüsteemi ja jahutussüsteemi ekspertiisi tegemine, hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ekspertiisi tegemine, kaugküttesüsteemide ekspertiisi tegemine, sadamarajatiste (kaid, lainemurdjad ja muud avaveekogude ehitised vms) ekspertiiside tegemine, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ekspertiisi tegemine

Palmpro OÜ