Registreeringud

Majandustegevuse load ja registreeringud

Ettevõte on registreeritud Majandustegevuse Registris

 • Muinsuskaitseameti tegevusluba 
  • Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine
  • Mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
  • Mälestise ning Unesco maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamine, insener-tehniline projekteerimine
  • Muinsuskaitse eritingimuste koostamine
  • Uuring, mis toob kaasa mälestise muutmise, ning allveearheoloogiline uuring
  • Uuringu, konserveerimis-ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine
 • Elektritööd – Elektripaigaldise projekteerimine, Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine
 • Projekteerimine – välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud, jahutussüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, kaugküttesüsteemid, pumplad, puhastid ja muud seotud rajatised, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid
 • Ehitusuuringud – ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine, ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine, insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine

Palmpro OÜ