Rõngu vald, põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valgakm 172,05 – 173,72 äärse jalgratta- ja jalgtee tööprojekt

Rõngu vald, põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valgakm 172,05 – 173,72 äärse jalgratta- ja jalgtee tööprojekt

Rõngu vald, põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valgakm 172,05 – 173,72 äärse jalgratta- ja jalgtee tööprojekt

Palmpro OÜ