Rõngu vald, tugimaantee nr 52 Viljandi-Rõngu km 59,78 – 61,05 äärse jalgratta- ja jalgtee tööprojekt

Rõngu vald, tugimaantee nr 52 Viljandi-Rõngu km 59,78 – 61,05 äärse jalgratta- ja jalgtee tööprojekt

Rõngu vald, tugimaantee nr 52 Viljandi-Rõngu km 59,78 – 61,05 äärse jalgratta- ja jalgtee tööprojekt

Palmpro OÜ