Tartu mk, Nõo vald, Veski tänava ja tehnovõrkude (vee-, kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni- ja drenaazitorustik; tänavavalgustus) põhiprojekt

Tartu mk, Nõo vald, Veski tänava ja tehnovõrkude (vee-, kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni- ja drenaazitorustik; tänavavalgustus) põhiprojekt

Tartu mk, Nõo vald, Veski tänava ja tehnovõrkude (vee-, kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni- ja drenaazitorustik; tänavavalgustus) põhiprojekt

Palmpro OÜ