Jõgeva linn, Puiestee tn sademeveetorustiku ja Puiestee tn 40 kinnistu vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsioonitorustike ehituse põhiprojekt

Jõgeva linn, Puiestee tn sademeveetorustiku ja Puiestee tn 40 kinnistu vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsioonitorustike ehituse põhiprojekt

Jõgeva linn, Puiestee tn sademeveetorustiku ja Puiestee tn  40 kinnistu vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsioonitorustike  ehituse põhiprojekt

Palmpro OÜ