Archives

  • -

Jõgeva alevik, Linnumetsa tn 41 vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt

Jõgeva alevik, Linnumetsa tn 41 vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt


  • -

Jõgeva alevik, Linnumetsa tn 40 vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt

Jõgeva alevik, Linnumetsa tn 40 vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt


  • -

Uus-Antsla jalgratta- ja jalgtee II etapi põhiprojekt

Uus-Antsla jalgratta- ja jalgtee II etapi põhiprojekt


  • -

Jõgeva alevik, Aamisepa tn 12 vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt

Jõgeva alevik, Aamisepa tn 12 vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt


  • -

Jõgeva vald, Kase kü. sademevete juhtimine Siimusti ojja põhiprojekt

Jõgeva vald, Kase kü. sademevete juhtimine Siimusti ojja põhiprojekt


  • -

Tartu maakond, Võnnu vald, Võnnu alevik, Karja tee km 0,755-1,405 ja Terikeste tee km 0,00-0,100 rekonstrueerimise põhiprojekt

Tartu maakond, Võnnu vald, Võnnu alevik, Karja tee km 0,755-1,405 ja Terikeste tee km 0,00-0,100 rekonstrueerimise põhiprojekt


  • -

Ühisveevärgi ehitamine Õuna külas, Jõgeva vallas. Põhiprojekt

Ühisveevärgi ehitamine Õuna külas, Jõgeva vallas. Põhiprojekt


  • -

Kase kü. Viruvere küla liitumine Jõgeva linna ühisreoveekanalisatsiooniga. Põhiprojekt

Kase kü. Viruvere küla liitumine Jõgeva linna ühisreoveekanalisatsiooniga. Põhiprojekt


  • -

Rakvere vald, Näituse tänava rekonstrueerimise ja tänavavalgustuse II etapi põhiprojekt

Rakvere vald, Näituse tänava rekonstrueerimise ja tänavavalgustuse II etapi põhiprojekt


  • -

Kambja vald, Räni alevik, Saare mü vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt

Kambja vald, Räni alevik, Saare mü vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt


Palmpro OÜ