Archives

  • -

Jõgeva linn, Puiestee tn sademeveetorustiku ja Puiestee tn 40 kinnistu vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsioonitorustike ehituse põhiprojekt

Jõgeva linn, Puiestee tn sademeveetorustiku ja Puiestee tn  40 kinnistu vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsioonitorustike  ehituse põhiprojekt


  • -

Saue linna Sauepargi jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt.

Saue linna Sauepargi jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt.


  • -

Jõgeva linn, Suur tn 7, 11, 11a, 13, 13b vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse põhiprojekt

Jõgeva linn, Suur tn 7, 11, 11a, 13, 13b vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse põhiprojekt


  • -

Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Tööstuse tee 1 ja 3 kinnistute parkimisplatside ja tehnovõrkude ehituse põhiprojekt

Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Tööstuse tee 1 ja 3 kinnistute parkimisplatside ja tehnovõrkude ehituse põhiprojekt


  • -

Tartumaa, Nõo alevikus Kivilinna platsi ja tehnovõrkude rekonstrueerimise põhiprojekt

Tartumaa, Nõo alevikus Kivilinna platsi ja tehnovõrkude rekonstrueerimise põhiprojekt


  • -

Kiviõli linn, Vabaduse pst ja Raudtee tn kõnnitee rekonstrueerimise põhiprojekt

Kiviõli linn, Vabaduse pst ja Raudtee tn kõnnitee rekonstrueerimise põhiprojekt


  • -

Põltsamaa linn, Pajusi maantee ehitusprojekt

Põltsamaa linn, Pajusi maantee ehitusprojekt


Palmpro OÜ