Registreeringud

Majandustegevuse registri registreeringud

 

○ Ehitus, Liikluskorralduse projektide tegemine. Number ELK000153

○ Ehitus, Ehitusuuringud. Number EEG000308

○ Ehitus, Projekteerimine. Number EEP000168

  • Tee, Ühisveevärk või- kanalisatsioon (sh. reoveepuhastid reostuskoormusega 50 000 ie ja veepuhastusjaamad tootlikkusega kuni 10 000 m³/d)

○ Seadmetööd, Elektritööd. Number TEL001703

  • Elektripaigaldise projekteerimine
  • Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine

○ Muinsuskaitse. Number E 735/2013

Tegevusala liik:

  • Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine
  • Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine
  • Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine
  • Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine
  • Muinsuskaitselise järelevalve teostamine

Mälestise liik:

  • maailmapärandi objektil asuv ehitis, ajalooline looduslik pühapaik, ehitismälestis, ajaloomälestis


Palmpro OÜ