Archives

  • -

Rakvere Ilu pst hoonete juurdesõidutee põhiprojekt

Rakvere Ilu pst hoonete juurdesõidutee põhiprojekt


  • -

Elva Jõe 9 planeeringuala teede ja tehnovõrkude põhiprojekt

Elva Jõe 9 planeeringuala teede ja tehnovõrkude põhiprojekt


  • -

Vana-Jõgeva vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt

Vana-Jõgeva vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt


  • -

Kiviõli, Maidla tee parkla, sademevee ärajuhtimise ja tänavavalgustuse põhiprojekt

Kiviõli, Maidla tee parkla, sademevee ärajuhtimise ja tänavavalgustuse põhiprojekt


  • -

Põltsamaa Jõgeva mnt rekonstrueerimise põhiprojekt

Põltsamaa Jõgeva mnt rekonstrueerimise põhiprojekt


  • -

Jõgeva vallas, Sadala Kooli õueala ja tehnovõrkude põhiprojekt

Jõgeva vallas, Sadala Kooli õueala ja tehnovõrkude põhiprojekt


  • -

Saue vallas, Koidu külas Hämariku tee ja Koidumetsa tee jalgtee põhiprojekt

Saue vallas,  Koidu külas Hämariku tee ja Koidumetsa tee jalgtee põhiprojekt


  • -

Saue linnas, Pärnasalu tn jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt

Saue linnas, Pärnasalu tn jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt


  • -

Sillamäe Kultuurikeskuse, Kesk 24 territooriumi parkla, maastikukujunduse ja tehnovõrkude põhiprojekt

Sillamäe Kultuurikeskuse, Kesk 24  territooriumi parkla, maastikukujunduse ja tehnovõrkude põhiprojekt


  • -

Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt

Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt


Palmpro OÜ